Stakeholdere (også kaldet interessenter) er betegnelsen for de personer, grupper, samarbejdspartnere eller organisationer, som har interesse og betydning for en virksomhed.

Eksempler på stakeholdere kan være kunder, leverandører og medarbejdere.