SOV er en forkortelse for Share of Voice. Udtrykket betegner den enkelte annoncørs reklameforbrugs andel af det samlede reklameforbrug i markedet inden for en given periode, dvs. markedsandelen.

 

Kan også udtrykkes som SOS (Share of Spendings).