Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set annoncen/spottet præcis et antal gange i en given kampagne.

Summen af nettofrekvensen er lige med bruttofrekvensen 1+, som også kaldes nettodækning.