En mockup (mock-up) er en visuel prototype af et færdigt produkt, som kan bruges til eksempelvis produktudvikling eller designevaluering. En mockup udarbejdes oftes med udgangspunkt i wireframes, og indeholder, modsat wireframes, de nødvendige funktioner for at kunne vurdere en prototype i forhold til det endelige slutprodukt, men det forventes ikke at være funktionsdygtigt.

Formålet er at kunne vurdere udformning, design, funktioner m.m., således at fejl og mangler allerede opdages i denne fase. Herved kan nulige mangler medtages i den videre proces, og man har derved ikke spildt ressourcer på en fejlproduktion.