Et udtryk for de mest simple og grundlæggende beregningsformler, som benyttes i disciplinen medieplanlægning.

 

GRP = Nettodækning x gennemsnitlig frekvens.

TRP = Nettodækning i målgruppen x gennemsnitlig frekvens.

CPM (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i 1000 personer.

CPP (Enkelt indrykning/spot) = Reklameomkostninger / dækning i % (rating). CPM (Medieplan) = Reklameomkostninger / antal eksponeringer i 1000.

CPP (Medieplan) = Reklameomkostninger / TRP