Betegner den merpris, som en annoncør skal betale for at få kontaktmulighed gennem et givet medium med personer, der hidtil ikke har haft mulighed for at se den pågældende annonce.

Ofte angivet som hvad det koster at eksponere yderpersoner ved en indrykning i et givet medium.