Opportunity to See

Gennemsnitlig antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition for et givet printmedie.