Opportunity to Hear

Gennemsnitligt antal gange en person i målgruppen har været i sanseposition over for en given radiokanal.