Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der er blevet eksponeret for en given kampagne henholdsvis 1 gang, 2 gange, 3 gange o.s.v.