Et udtryk for det antal personer i en given målgruppe – absolut eller relativt – i en given målgruppe, der har været i sanseposition (læst/set/hørt) over for to media (eller flere), således at de ved annoncering i begge media kommer i sanseposition mere end én gang.

Dobbeltdækningen har betydning ved vurdering af nettodækningen ved en kombination af medier, idet den er udtryk for et “spild”, hvis kriteriet for mediaplanen alene er, at bringe så mange som muligt i målgruppen i sanseposition (mindst én gang) over for budskabet.

  • Høj dobbeltdækning maksimerer frekvensen
  • Lav dobbeltdækning maksimerer nettodækningen