Underelement af ”Machine Learning” der efterligner hjernes opbygning af neurale netværk til at skabe algoritmer, som kan træne sig selv i at udføre opgaver indenfor bl.a. ansigtsgenkendelse, stemmegenkendelse og ordgenkendelse, som vi kender det ved Siri, Alexa osv.