Ved et medies dækning forstås den andel (i procent eller antal personer) i en given målgruppe, der eksponeres ved anvendelse af mediet.