Konverteringsoptimering er en systematisk og databaseret forbedring af digitale platformes performance. CRO handler om at forbedre et website med udgangspunkt i brugeroplevelsen på websitet med det formål at øge konverteringsraten.

Dette gøres blandt andet via at analysere, hypotesegenerere samt teste specifikke elementer på et site. Herved bliver det muligt at identificere, hvilke elementer, budskaber m.m., der får målgruppen til at konvertere/forhindre dem i at konvertere.

Der optimeres både mod mikrokonverteringer såsom sign-up til nyhedsmail samt makrokonverteringer i form af et køb (transaktion).