CPP (Cost per Point)

Den investering der kræves for at opnå 1 TRP (1 GRP).