Beskriver hvor stor en andel af målgruppen, der har set en annonce/spot i en given kampagne mindst x antal gange (1+, 2+, 3+, 4+…).

Kaldes også for den akkumulerede frekvensfordeling.

Bruttofrekvens 1+: se Nettodækning.