Summen af de enkelte mediers dækningstal i en mediekombination, udtrykt procentvis eller i antal personer.

Bruttodækningen er et udtryk for det totale antal eksponeringer, hvorfor bruttodækningen kan overstige 100%.

Bruttodækning kan også udtrykkes som GRP.