En grænseflade som bl.a. gør det muligt for forskellige online værktøjer at kommunikere med hinanden. F.eks. kan du benytte Google Analytics’ API til at integrere data i et dashboard værktøj.