Anonyme oplysninger kan ikke længere identificere eller identificeres til en fysisk person, selvom alle hjælpemidler, der med rimelighed kan forventes at blive brugt til identificeringen, tages i betragtning.